Nofima rapportserie

Forbedring av kråkebollerogn i kommersiell skala i Norge

James, Philip John; Evensen, Tor Hatten; Samuelsen, Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 7/2017

Antall sider: 24

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-490-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten beskriver en test som er gjennomført for å forbedre kråkebollerogn i kommersiell skala. Dette er et samarbeid mellom Nofima og Lyngsskjellan AS. Testen ble gjennomført i Lyngen, Nord-Norge, og det ble benyttet kråkeboller høstet i Tromsø, SeaNest oppdrettssystem og Nofimas diett for kråkeboller. Kråkebollene viste en signifikant økning i gonadeindeks (GI) over 10 ukers forbedringsperiode (fra en opprinnelig GI på 3,9 % til en endelig GI på 20,3 %), noe som er en typisk økning for denne arten når den gis denne dietten over 10 uker. Overlevelse av kråkebollene var relativt lav ved avslutningen av testen sammenlignet med tidligere studier gjennomført av Nofima, og det ser ut til at det kan ha vært en stressende hendelse for kråkebollene mellom uke 5 og 10. Etter 10 uker med ekstra fôring, ble kråkebollene høstet og distribuert til restauranter i Norge og til en kråkebolle-prosessor i Hokkaido i Japan, for kvalitetsvurdering. Resultatene fra de norske restaurantene viste at kråkebollene ble vurdert å være av god kvalitet for 3 av de 4 restaurantene. Den japanske prosessoren vurderte kråkebollene og fant ut at de var i god tilstand etter transport; de hadde god farge, men var ganske myk og hadde ikke en sterk eller søt smak. Smaksprøver ble solgt på Tsukiji Seafood Market, og resultatene viste at produktet selges for en mellompris for importerte kråkeboller av denne arten. Transportmetoder som brukes og markedsverdien av kråkebolleproduktet diskuteres i slutten av rapporten.