Vitenskapelig artikkel

The effect of low temperatures and photoperiods on growth and vertebra morphometry in Atlantic salmon

Døskeland, Inge; Imsland, Albert; Fjelldal, Per Gunnar; Stefansson, Sigurd Olav; Roth, Bjørn; Eriksen, Katrine Eikeland; Mikalsen, Bjørn; Handeland, Sigurd Olav

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture International, vol. 24, p. 1421–1434, 2016

Utgiver: Springer

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0967-6120
Elektronisk: 1573-143X

Open Access: none

Lenker:
DOI