Nofima rapportserie

Ørretrogn til konsum

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 2/2016

Antall sider: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-348-0

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Resultatene viser at den kjønnsmodne hunn regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. De biokjemiske analysene viser mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi verken på rogn eller muskel i sluttmodningsfasen. Fisken ser heller ikke ut til å ha osmotiske problemer i modningsprosessen i sjøvann, samtlige prøver av klorid er innen normal konsentrasjon hos regnbueørret. Ut fra resultatene fra 2014 og 2015 kan man forventet uttak av rogn i midten av desember hvis man skal maksimere for rognvekt. Med hensyn til optimal muskelkvalitet bør fisken slaktes i løpet av november. Det optimale krysningspunktet mellom kjøttkvalitet og rognkvalitet vil med stor sannsynlighet ligge i tidsvinduet november/desember.