Vitenskapelig artikkel

Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valérie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 117, p. 2361–2371, 2015

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: none

Lenker:
DOI