Vitenskapelig artikkel

Levels of androstenone and skatole and the occurence of boar taint in fat from young boars

Aldal Jørgenvåg, Inghild; Andresen, Øystein; Egeli, Ann Kristin; Haugen, John-Erik; Grødum, Arild; Fjetland, Ole; Eikaas, Jon Leif H.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Livestock Production Science, vol. 95, p. 121–129, 2005

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0301-6226
Elektronisk: 1872-6070

Open Access: none