Nofima rapportserie

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 19/2005

Antall sider: 82

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-569-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var i 2004 på sitt høyeste nivå siden 1998. Spesielt var det markert fremgang i deler av hvitfiskindustrien. Best lønnsomhet hadde produsentene av tørrfisk, som hadde et overskudd som nesten var på nivå med rekordåret 1998. Også saltfisk¬produsentene hadde bedre lønnsomhet, mens overskuddet i klippfiskindustrien var på nivå med året før. Filetindustrien hadde et lite overskudd, for første gang siden 1998. Fortsatt sliter imidlertid store deler av hvitfiskindustrien med svak lønnsomhet, med underskudd i over én tredjedel av bedriftene.

Også blant lakseslakteriene og bedriftene som foredler laks var det betydelig bedre inntjening. Her, som i hvitfiskindustrien, har en del bedrifter som hadde store tap i de foregående årene avviklet sin virksomhet.

I andre deler av fiskeindustrien er lønnsomheten fortsatt svak. Dette gjelder særlig rekeindustrien, der bedriftene i Troms igjen gikk med store underskudd sett under ett. Også i industrien som produserer sild og makrell, falt inntjeningen. Sterk konkurranse om råstoffet og små marginer har preget denne sektoren i flere år.

I mel og oljesektoren hadde sildoljeindustrien noe bedre lønnsomhet i 2004 etter store tap i bedriftene i Silfas-konsernet året før. Etter 2004 er industriens råstofftilførsel kraftig redusert. Stopp i loddefisket har også ført til at flere fabrikker ikke har vært i drift de siste to årene.