Nofima rapportserie

Bareboat charter mellom norske og russiske aktører i fiskerisektoren

Esaiassen, Carina; Nilssen, Frode

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 7/2002

Antall sider: 79

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-489-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV