Nofima rapportserie

Forskningsvirksomheten 1999 : årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 4/2000

Antall sider: 37

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-441-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV