Nofima rapportserie

Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip John; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 47/2011

Antall sider: 30

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-934-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe kan gi en del utfordringer både hos krabbefiskere og produsenter. For å optimalisere fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe er det viktig å redusere faktorer som kan ha negative effekter på kongekrabben. I denne rapporten har vi fokusert på tiltak som kan være nyttig under fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe. Kunnskapen er fremkommet gjennom intervju med fiskere, produsenter og nye forskningsresultater fremkommet i dette prosjektet.