Nofima rapportserie

Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn I; Akse, Leif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 35/2012

Antall sider: 42

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-027-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet er ledet av Nofima og gjort i samarbeid med Møreforsking Marin.
Prosjektet er gjennomført i industriskala med to råstoff og fire saltemetoder. Fersk linetorsk og fryst tråltorsk ble benyttet som forsøksfisk. Hvert av råstoffene ble testet med kontroll saltemetode, saltemetode med 2 % fosfat, saltemetode med 3,5 % saltlake og saltemetode med 15 % saltlake.
I forsøkene hvor fryst trålråstoff ble saltet med de fire saltemetodene kom det frem kun små forskjeller i kvalitet og utbytte. Saltemetodene hadde altså ingen vesentlig effekt på lyshet, gulfarge eller utbytte. Men det var gjennomgående saltemetodene med henholdsvis 2 % fosfat og 3,5 % saltlake som gav den beste kvaliteten.
Saltemetodene hadde litt større betydning når ferskt lineråstoff ble benyttet. Det var fortsatt små forskjeller i farge og utbytte, men det var forskjeller i spalting og andel superior fisk. Saltemetodene med henholdsvis 2 % fosfat, 3,5 % saltlake og 15 % saltlake hadde mindre spalting og høyere andel superior, sammenliknet med kontrollfisken.