Nofima rapportserie

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Driftsåret 2010

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 16/2012

Antall sider: 47

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-982-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Økt lønnsomheten i norsk fiskeindustri gjorde 2010 til et av de beste årene siden 1994. Det var i første rekke gode tall i fiskemel- og oljeindustrien og blant tørrfisk- og klippfiskprodusenter som bidro til dette. Lønnsomheten i viktige deler av øvrig hvitfiskindustri, som filet- og saltfisk¬industrien, var fortsatt svak. Industrien som produserer sild, makrell og lodde til konsum hadde noe svakere lønnsomhet, etter et rekordår i 2009. Også bedriftene som foredler laks hadde et år med svak lønnsomhet

Økt aktivitet i fiskeindustrien bidro til andre år på rad til at sysselsettingen økte. I fjerde kvartal 2010 var ca. 10 600 sysselsatt i industrien.

Verdiskapingen i industrien har økt markant de siste årene. Beregninger for sektorene som foredler villfisk viser at et viktig bidrag til dette har vært økt produktivitet.