Vitenskapelig artikkel

Likelihood of buying healthy convenience food: An at-home testing procedure for ready-to-heat meals

Olsen, Nina Veflen; Menichelli, Elena; Sørheim, Oddvin; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 24, p. 171–178, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI