Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Poster

Altcod - Hvordan utvikle konkurransestrategier i norsk torskeoppdrett 1) torskeoppdretternes vurdering 2) eksportørenes vurdering 3) Fangstbasert akvakultur

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sats på Torsk; Bergen, 2007-02-15–2007-02-16

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.