Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Måling av kjøttkvalitet på slaktelinja - for avl og produksjon

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Husdyrforsøksmøtet 2011; Thon Hotel Arena Lillestrøm, 2011-02-14–2011-02-15

Aass, Laila; Hollung, Kristin