Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Analyse av forventede klimaendringer i Nordland

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Bodø: Nordlandsforskning 2010 (ISBN 978-82-7321-596-3) 148, p. Nordlandsforskning rapport (7)

Innbjør, Linda; Kvalvik, Ingrid

I forbindelse med fylkesdelplanen om klimautfordringene i Nordland har fylkeskommunen fått utarbeidet en rapport om framtidige klimaendringer og de konsekvenser dette kan få for fylket. Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om klimaendringer i Nordland, effekter på natur-miljø (særlig flom og ras) og konsekvenser for sektorer (energi, vann og avløp, samferdsel og bygg) og klimasensitive næringer (jordbruk og skogbruk, fiskeri og oppdrett, reindrift og turisme). Rapporten peker på klimaendringenes krav til planlegging og samordning, og behovet for samordnet kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og lokal sårbarhetsanalyser. Tilpasning er en kontinuerlig prosess, og større grad av samordning mellom forvaltningsenheter og sektorer er avgjørende for å gjøre fornuftige tiltak og gode og langsiktige planer.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker