Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Vitenskapelig foredrag

Bedre kvalitet på laksfilet ved bruk av nye forskningsverktøy i avlsarbeidet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Havbruk; Tromsø, 2008-04-07–2008-04-09

Larsson, Thomas; Folkestad, Are; Folkestad, Are; Wold, Jens-Petter; Kolstad, Kari; Speilberg, Lars; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid

Kvalitetslaks har god rødfarge, riktig fettinnhold, fast tekstur og normalt utseende. Fasongen på fisken og normal skjelettutvikling har også betydning for det generelle inntrykket og utbyttet ved filetering. Det er godt dokumentert at både fett og farge viser betydelig genetisk variasjon. Disse egenskapene har derfor vært inkludert i avlsarbeidet på laks. Avlsarbeidet baserer seg nå på familieutvalg, der et utvalg individer fra hver familie slaktes for så å gjennomgå kvalitetsanalyser. Analysemetodikk som muliggjør farge og fettbestemmelse av levende fisk er ønskelig for å kunne selektere laks innen familie som kan benyttes videre som foreldredyr. En slik mulighet vil medføre betydelig raskere avlsframgang. Våre resultater har vist at farge og fett kan måles på levende laks ved bruk av VIS/NIR teknologi. Vi følger nå 150 laksefamilier som ble satt i sjøen våren 2007 der vi følger utviklingen i fett og farge ved regelmessige uttak fram til slakting. Resultaene vil også vise om det er mulig å selektere fisk med ønska kvalitetsegenskaper på et tidlig tidspunkt i sjøfasen. Videre har vi undersøkt variasjon i tekstur mellom familier, melaninakkumulering, frekvensen av ryggradsdeformiter samt interaksjoner mellom de analyserte egenskapene.