Tidsskriftspublikasjon  »  Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

? 2005

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila