Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Poster

Flåttbåren sykdom hos sau

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Husdyrforsøksmøtet 2007; Lillestrøm, 2007-02-14–2007-02-15

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre; Steinshamn, Håvard

Prosjektet Improved welfare in sheep production ? preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep (SWATICK) er et 4-årig arbeid for å undersøke forebyggende tiltak mot flåttbåren sykdom og produksjonstap i norsk sauehold. The prosject Improved welfare in sheep production ? preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep (SWATICK) is a 4-year work to explore preventive measures against tick-borne disease and production losses in Norwegian sheep farming.