Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Vitenskapelig foredrag

Effekter av lav slaktevekt og alder på skatol-, androstenonnivå og smak hos råner

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Husdyrforsøksmøtet; Norges landbrukshøgskole, 2002-02-13–2002-02-14

Aldal, Inghild; Andresen, Øystein; Egeli, Ann Kristin; Eikaas, Jon Leif H.; Fjetland, Ole; Grødum, Arild; Haugen, John-Erik