Del av bok/rapport  »  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Conference proceedings

Vannkvalitet - laksefisk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norges forskningsråd, 2006: Havbruksforskning: Fra merd til mat (ISBN: 82-12-02277-3) p. 95–112.

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, B; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde; Toften, Hilde