Rapport/avhandling  »  Hovedfagsoppgave

Beta-karoten: Betemmelse ved HPLC og retensjon i laks. Hovedfagsoppgave i ernæringsbiologi, Cand. scient

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen 1995 68, p.

Aas, Turid Synnøve