Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Vitenskapelig foredrag

Lactobacillus plantarum MF 1298 - et probiotikum med uheldig virkning for pasienter med Irritable tarm syndrom? Resultater fra et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, crossover forsøk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk gastroenterologisk Forenings 35. årsmøte; , 2008-02-07–2008-02-10

Ligaarden, Solveig Chatarina; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; Farup, Per Grønaas