Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Fiskeoppdrett 2019 p. 40–44. 2019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter