Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Vitenskapelig foredrag

Motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos ulike elvestammer av laks

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Hvordan går det med villaksen? Kunnskapsstatus og kunnskapshull; Gardermoen, 2018-02-07

Gjerde, Bjarne