Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Presentasjon Nofima

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Presentasjon i møte til avd. for Instituttpolitikk og sektorsamspill; Ås, 2018-06-06

Fylling-Jensen, Øyvind