Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-573-6) 40, p. Nofima rapportserie (35/2018)

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger

Målet med prosjektet er å gjøre fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Temaer og indikatorer for både miljømessig-, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft er nødvendige. Det er også vesentlig hvordan næringens bærekraft utvikler seg over tid. Indikatorer for både positive og negative påvirkninger relevant til bærekraft er samlet inn. Disse presenteres i en nettportal («bærekraftportal»), hvor status og utvikling for temaene og indikatorene vises. Portalen svarer ikke på om havbruksnæringen er bærekraftig eller ikke totalt sett, men gir tall relevant for å vurdere tilstand og utvikling for ulike temaer. Portalen er for alle som ønsker fakta om havbruksnæringen. For flere temaer og indikatorer blir tall og figurer automatisk oppdatert, mens for noen kommer oppdateringer med ujevne mellomrom. Alle tallene er basert på offentlig tilgjengelige data fra myndigheter eller forskning. Bærekraftportalen er tilgjengelig på: https://www.barentswatch.no/havbruk

Relatert innhold

  • Eksterne lenker