Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Bærekraftige fiskerier

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Fiskerikandidaten 2019; Volume 18. p. 5 2019

Dreyer, Bent