Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Levendelagret torsk i det spanske markedet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

FoU-samling 2018 Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur; Tromsø, 2018-11-26–2018-11-27

Sogn-Grundvåg, Geir