Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet; Tromsø, 2018-04-15

Dreyer, Bent