Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Bedøvelse og avliving av flekksteinbit før slakt

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-567-5) 8, p. Nofima rapportserie (29/2018)

Roth, Bjørn

For å verifisere elektrobedøving for flekksteinbit, ble totalt 25 steinbit med snittvekt 3,65 kg eksponert for 95 V, AC + DC i 6 (n = 12) og 12 sekunder (n = 13). Fiskens respons og bevissthetstilstand ble vurdert før bløgging og plassert i kasser med isvann for vurdering frem til død. Fisken sløyet ble deretter lagret i 3 dager og filetert for vurdering av kvalitet og skader. Resultatene på elbedøving viser at samtlige fisk var bevisstløs etter strømeksponering. Heller ikke etter bløgging viste fisken tegn til bevissthet frem til død. Samtlige fisker hadde fravær av alle basale reflekser som øyerulling, gjellelokk ventilasjon og spinale reflekser gjennom hele dødsforløpet. Filetering av fisken viste ingen tegn til vertebrale skader eller blødninger i muskulatur. Alle fileter viste å ha en lav gaping score. Konklusjonen er elbedøving med bruk av AC + DC kombinert med bløgging er dyrevelferdmessig forsvarlig metode for bedøvelse og avliving av oppdrettet flekksteinbit. Redusert eksponeringstid på 6 sekunder vil kunne ha kvalitets-forbedrende effekt.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker