Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Operative velferdsindikatorer ved lusebehandling (FISHWELL)

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Nasjonal konferanse på forebygging og kontroll av lakselus; Trondheim, 2018-01-22–2018-01-24

Gismervik, Kristine; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris