Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Lagringsteknologi og emballering av frukt

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Avslutningsseminar for Eivind Vangdal; NIBIO Ullensvang, 2018-05-31–2018-05-31

Larsen, Hanne