Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norges råfisklags årsmøte; Tromsø, 2018-05-30

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent