Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Hjemmeboende eldre og deres matvaner

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Medlemsmøte i Norsk selskap for aldersforskning; Oslo, 2017-12-14–2017-12-14

Grini, Ida Synnøve Bårvåg