Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Presentasjon av Nofima som del av klyngen for fremtidens emballeringsløsninger

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Smartpack Workshop; Ås, 2017-11-22–2017-11-22

Næs, Helga