Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 fra Monsanto Company (C/DE/02/9). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2008 31, p. VKM report (2008:47)

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Relatert innhold