Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11xMIR162xMIR604 xGA21 fra Syngenta Crop Protection AG (EFSA/GMO/DE/2009/66). 1.innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2009 (ISBN 978-82-8082-356-4) 57, p. VKM report (2009:35)

Berdal, Knut; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Relatert innhold