Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Temperatur og lysforhold har mye og si for matens holdbarhet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Fremtidens emballering; FoodTech, Oslo, 2017-09-28–2017-09-28

Larsen, Hanne