Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Sluttrapport for prosjekt: Økt konkurransekraft for norske poteter (2013-2017). Internt dokument til referansegruppa

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

NIBIO 2017 42, p.

Molteberg, Eldrid Lein; Johansen, Tor Jacob; Eikemo, Håvard; Afseth, Nils Kristian; Ballance, Simon