Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje Event 5307 fra Syngenta Crop Protection AG (EFSA/GMO/DE/2011/95). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Innspill til EFSAs GMO Extranet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2011 (ISBN 978-82-8259-034-1) 51, p. VKM report (2011:20)

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild; Junttila, Juho; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Bernhoft, Aksel

Relatert innhold