Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2008/56). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norway: Norwegian Committee for Food Safety (VKM) 2013 (ISBN 978-82-8259-085-3) 37, p. VKM report (2013:14)

Nerland, Audun Helge; Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild; Finne, Merethe Aasmo; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sipinen, Ville Erling

Relatert innhold