Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Assessment of antimicrobial resistance in the food chains in Norway. Scientific Opinion of the Panel on microbiological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2015 (ISBN 978-82-8259-184-3) 123, p. VKM report (2015:29)

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Hjeltnes, Brit Kristine; Langsrud, Solveig; Lassen, Jørgen Fr; Norström, Madelaine; Sunde, Marianne; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Olaug Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

Relatert innhold