Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Presentasjon av Nofima

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Møte mellom Nofima og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD); Tromsø, 2016-01-25

Fylling-Jensen, Øyvind