Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Rakfisk – særnorsk delikatesse til jul

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Tidsskrift for Ernæring p. 16–19. 2016

Axelsson, Lars