Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Matpilotene på Nofima – nasjonal infrastruktur i samarbeid med NMBU

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Møte i Landbruks- og matdepartementet; Oslo, 2016-12-15

Næs, Helga