Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Lingalaks AS

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-452-4) 9, p. Nofima rapportserie (56/2016)

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg

Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter. Lingalaks AS er en familiebedrift lokalisert i Kvam kommune i Hordaland. Selskapet produserer vel 11 000 tonn laks og ørret og hadde i 2015 driftsinntekter på 477 millioner Nkr. Driftsresultatet er på vel 100 millioner kroner i 2015. Verdiskapingen økte med 26,8 % fra 2014 og var på 174 millioner i 2015. Dette utgjør 4,5 millioner per årsverk, som er en økning på 8,3 % fra 2014. Verdiskapingen per konsesjon er vel 19 millioner kroner i 2015. Leverandørinnkjøpene for 2015 er på 397 millioner kroner i drift og investeringer, hvorav 60 % av innkjøpene kommer fra kategorien Industri, herunder står fôrinnkjøp for 178 millioner kroner. Lingalaks AS sysselsetter 39 årsverk.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker