Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Husmenn i eget matfat? En oversikt over utviklingen i nordnorsk fiskerinæring de siste tiår – og noen tanker om veien videre

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Husøydagan; Husøy, Senja, 2011-08-20

Dreyer, Bent