Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskur

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, vår 2015; Tromsø, 2015-04-15

Dreyer, Bent