Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Populærvitenskapelig foredrag

Sameksistens mellom fiskeri og havbruk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Havbruksdag i Kjøllefjord - Temadag om oppdrett og smolt; Kjøllefjord, 2016-03-02–2016-03-02

Sæther, Bjørn-Steinar; Uglem, Ingebrigt; Karlsen, Ørjan; Sánchez-Jerez, Pablo