Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Eksport av laks: Hva betyr frihandelsavtaler for markedsadgang?

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Sjømat 2016 p. 22–25. 2016

Elvestad, Christel; Kvalvik, Ingrid